Veľkoobchodné stredisko JUST PLAY, Bratislava
01 02 03
04 05 06

Novostavba
Bratislava, Stará Vajnorská 11

Hlavní projektanti: J. P., s. r. o., De Bondt, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: DOPRASTAV, a. s.
Stavebníci: J. P., s. r. o., Best all, s. r. o.
Stavebné náklady s DPH: 16,846 mil. €

foto: Ing. Ján Babiar

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie