Vytlačiť
01 02 03
04 05 06

Novostavba
Bratislava, Stará Vajnorská 11

Hlavní projektanti: J. P., s. r. o., De Bondt, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: DOPRASTAV, a. s.
Stavebníci: J. P., s. r. o., Best all, s. r. o.
Stavebné náklady s DPH: 16,846 mil. €

foto: Ing. Ján Babiar