E U R O V E A, Bratislava
01 02 03
04 05 06

novostavba
Bratislava, Pribinova ul.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marek Varga, Ing. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Branislav Kaliský, BOSE INTERNATIONAL PLANING & ARCHITECTURE Michel Desvigne
Hlavný projektant: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Združenie EUROVEA, ZIPP / PORR SK
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Združenie EUROVEA, ZIPP / PORR SK
Stavebník: BALLYMORE EUROVEA, a. s.
Investičné náklady s DPH: 450,00 mil. €

foto: Gisela ERLACHER (Austria)

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie