Supermarket COOP JEDNOTA, Kalná nad Hronom
01 02 03
04 05 06

novostavba
Kalná nad Hronom

Autori architektonického riešenia: Ing. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica
Hlavný projektant: SAN-HUMA ´90, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: KERAMING, a. s.
Stavebník: COOP Jednota Levice, s. d.
Investičné náklady s DPH: 1,17 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 1,02 mil. €

foto: Pavel MELUŠ

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie