DIPLOMAT PARK MUDROŇOVA, Bratislava
01 02 03
04 05 06

novostavba
Bratislava, Mudroňova 3/B

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Jančo, Ing. arch. Eva Jančová, PhD., Ing. arch. Zuzana Bžochová, Ing. arch. Ľubomír Šlachta
Hlavný projektant: BRUMI UNO CONSULTING, spol. s r. o.
Hlavný zhotoviteľ: REDING, a. s.
Stavebník: PPM – IMMO, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 7,46 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 5,2 mil. €

foto: Tibor TAKATS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie