Polyfunkčný dom MOYSES, Banská Bystrica
01 02 03
04 05 06

špecializovaná nemocnica na komplexné riešenie karcinómu prsníka u žien
Mammacentrum Sv. Agáty
novostavba
Banská Bystrica, Ul. T. Andrašovana 46

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marian Šovčík, CSc., Ing. arch. Pavel Záriš
Hlavný projektant: AMŠ Partners, spol. s  r. o.
Hlavný zhotoviteľ: RANDA + R, s. r. o.
Stavebník: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
Investičné náklady s DPH: 8,90 mil. €

foto: Miroslava ŠOVČÍKOVÁ, Pavol ZÁRIŠ, Ľudovít GAJDOŠ

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie