Dunajská Inner City Residence, Bratislava
01 02 03
04 05 06

novostavba
Bratislava, Staré Mesto, Dunajská ul. 44 - 48

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Lukáš Kordík,  Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Roman Halmi, Ing. arch. Peter Jurkovič
Hlavný projektant: BLAU, spol. s r. o.
Hlavný zhotoviteľ: BCI, a. s.
Stavebník: HRIVIS Group, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 26,070 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 17,38 mil. €

foto: Peter JURKOVIČ

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie