BUSINESS CENTRUM AQUAPOLIS TRNAVA
01 02 03
04 05 06

novostavba
Trnava, Veterná ul.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Viliam Čuperka, Ing. arch. Peter Purdeš, Ing. arch. Milan Holeš
Hlavný projektant: Ing. Miroslav Polonec
Hlavný zhotoviteľ: BCI, a. s.
Stavebník: PRODEAL, a. s.
Investičné náklady s DPH: 28,00 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 20,74 mil. €

foto: Dušan TVRDÝ

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie