Bytové domy NOVÝ MARTIN, etapa 1
01 02 03
04 05 06

novostavba
Martin, Záturčie - Riečiny

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Škombár, Ing. arch. Norbert Dvorčák, Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, Ing. arch. Martin Vaščák, Ing. arch. Vladimír Hladký
Hlavný projektant: Architectural Studio ZEPPELIN, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: DESTAV, spol. s r. o.
Stavebník: BENCONT Development, a. s.
Stavebné náklady s DPH: 2,765 mil. €

foto: Peter Janík

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie