Penzión pre seniorov DOMINIK, Veľká Lehota
01 02 03
04 05 06

novostavba
Veľká Lehota č. 431

Autori architektonického riešenia: Ing. Karel Turek
Hlavný projektant: INGPOS, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: UNISTAV NB, s. r. o.
Stavebník: DOMINIK, n. o.
Investičné náklady s DPH: 2,30 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 2,1 mil. €

foto: Archív DOMINIK, n. o.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie