Rezidencia KASKÁDY, Bratislava
01 02 03
04 05 06

novostavba
Bratislava, Karlova Ves – Dlhé Diely, Kresánkova ul.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Boris Džadoň, Ing. arch. Ján Polášek
Autor dispozičného riešenia: Ing. arch. Vladimír Talaš
Hlavný projektant: ATLAS, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: OTYK, spol. s r. o.
Stavebník: STYK Development RK, spol. s r. o.
Investičné náklady s DPH: 18,82 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 15,13 mil. €

foto: Ivan KARLÍK

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie