Nová administratívna budova SPP, a. s., Bratislava
01 02 03
04 05 06

novostavba
Bratislava, Mlynské Nivy 44/A

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Franko, Ing. arch. Radoslav Grečmal, Ing. arch. Martin Nedoba, Ing. arch. Pavol Čechvala
Hlavný projektant: Siebert + Talaš, spol. s  r. o.
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
Stavebník: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Investičné náklady s DPH: 34,67 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 33,15 mil. €

foto: Martin LIČKO, Fraňa Kráľa 21, 811 05 BA

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie