Autosalón VOLVO – LAND ROVER, Trenčianska Turná
01 02 03
04 05 06

novostavba
Trenčianska Turná

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Lehocký, Ing. Michal Pakši
Hlavný projektant: PROTES - ASE
Hlavný zhotoviteľ: STACON, s. r. o.
Stavebník: AUTOŠTÝL, a. s.
Investičné náklady s DPH: 1,87 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 1,68 mil. €

foto: Michal PAKŠI, Peter LEHOCKÝ, Eduard  BRIGANT

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie