Vytlačiť
01 02 03
04 05 06

novostavba
Trenčianska Turná

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Lehocký, Ing. Michal Pakši
Hlavný projektant: PROTES - ASE
Hlavný zhotoviteľ: STACON, s. r. o.
Stavebník: AUTOŠTÝL, a. s.
Investičné náklady s DPH: 1,87 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 1,68 mil. €

foto: Michal PAKŠI, Peter LEHOCKÝ, Eduard  BRIGANT