Centrum GERCENOVA, Bratislava
01 02 03
04 05 06

polyfunkčné bytové domy, 3. - 5. stavba
novostavba
Bratislava, Petržalka, ulice: Gercenova - Záporožská

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ľubomír Boháč
Hlavný projektant: ATELIER ART, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: REDING a. s.
Stavebník: REDING a. s.
Investičné náklady s DPH: 19,17 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 17,37 mil. €

foto: Roman Grünner

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie