Pavilón primátov, ZOO Bratislava
01 02 03
04 05 06

novostavba
Bratislava, Zoologická záhrada

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marián Záhorský
Hlavný projektant: MaZa Partners, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.
Stavebník: Zoologická záhrada Bratislava
Investičné náklady s DPH: 3,750 mil. €

foto: Peter KOŠÍK

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie