Vytlačiť
01 02 03
04 05 06

novostavba
Bratislava, Zoologická záhrada

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marián Záhorský
Hlavný projektant: MaZa Partners, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.
Stavebník: Zoologická záhrada Bratislava
Investičné náklady s DPH: 3,750 mil. €

foto: Peter KOŠÍK