Administratívna budova Vydavateľstva JAGA, Bratislava
01 02 03
04 05 06

novostavba
Bratislava, Lamačská cesta 45

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marián Pokrivčák, Ing. arch. Monika Štekláčová
Hlavný projektant: ATELIER 3M, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: ISE, s. r. o.
Stavebník: Peter Halász
Investičné náklady s DPH: 2,40 mil. €

foto: Michael DURCZOK, Daniel VESELSKÝ

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie