Sídlo spoločnosti fstt, s.r.o., Bratislava
01 02 03
04 05 06

novostavba, rekonštrukcia
Bratislava, Podzáhradná 98

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Martin Adamec
Hlavní projektanti: Ing. arch. Marek Lenárt, Ing. arch. Marian Lukačka
Hlavný zhotoviteľ: mmr, spol. s r. o.
Stavebník: fstt, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 735 tis. €
Stavebné náklady s DPH: 325 tis. €

foto: Martin ADAMEC

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie