Rezidencia CUBICON, Bratislava
01 02 03
04 05 06

polyfunkčný objekt Staré Grunty
novostavba
Bratislava, Mlynská dolina, Staré Grunty

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Gabriel Drobniak, Ing. arch. Peter Osuský, Ing. arch. Ľubica Osuská
Hlavný projektant: Ing. arch. Gabriel Drobniak
Hlavný zhotoviteľ: METROSTAV SK, a. s. 
Stavebník: SG Residential II, s. r. o. zo skupiny Sekyra Group Real Estate B. V.
Investičné náklady s DPH: 55,00 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 39,27 mil. €

foto: Lenka Rajčanová

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie