Vytlačiť
01 02 03
04 05 06

polyfunkčný objekt Staré Grunty
novostavba
Bratislava, Mlynská dolina, Staré Grunty

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Gabriel Drobniak, Ing. arch. Peter Osuský, Ing. arch. Ľubica Osuská
Hlavný projektant: Ing. arch. Gabriel Drobniak
Hlavný zhotoviteľ: METROSTAV SK, a. s. 
Stavebník: SG Residential II, s. r. o. zo skupiny Sekyra Group Real Estate B. V.
Investičné náklady s DPH: 55,00 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 39,27 mil. €

foto: Lenka Rajčanová