Rekonštrukcia meštianskeho domu, Spišská Sobota
01 02 03
04 05 06

Spišská Sobota – MPR, Sobotské nám.

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Miloslav Dulík
Hlavný projektant: OSA ateliér, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: PLEX, s. r. o.
Stavebník: Royal Brabest Capital, a. s.
Investičné náklady s DPH: 2,40 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 2,00 mil. €

foto: Miloslav DULÍK

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie