Vytlačiť
01 02 03
04 05 06

Spišská Sobota – MPR, Sobotské nám.

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Miloslav Dulík
Hlavný projektant: OSA ateliér, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: PLEX, s. r. o.
Stavebník: Royal Brabest Capital, a. s.
Investičné náklady s DPH: 2,40 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 2,00 mil. €

foto: Miloslav DULÍK