Administratívna budova MONDI SCP, Ružomberok
01 02 03
04 05 06

novostavba
Ružomberok, Tatranská cesta č. 3

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík
Hlavný projektant: PROMA, s. r. o. – architektúra a projektovanie stavieb, Žilina
Hlavný zhotoviteľ: INGSTEEL, spol. s r. o.
Stavebník: MONDI SCP, a. s.
Stavebné náklady s DPH: 8,34 mil. €

foto: Matej SLEZÁK

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie