CITY GATE, Bratislava
01 02 03
04 05 06

rekonštrukcia
Bratislava, Nám. SNP č. 19

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Martin KUSÝ,  Ing. arch. Pavol PAŇÁK
Hlavný projektant: B.K.P.Š., spol. s  r. o.
Hlavný zhotoviteľ: PSJ HYDROTRANZIT, a. s.
Stavebník: Cyity gate, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 16,432 mil. €

foto: Martin Žilka

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie