Bytový dom MANHATTAN, Bratislava
01 02 03
04 05 06

novostavba
Bratislava, Račianska 69/A

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Martin Kusý ml., Ing. arch. Alexandra Kusá
Hlavní projektanti: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Martin Kusý, ml., Ing. Jana Jandová.
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.
Stavebník: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.
Investičné náklady s DPH: 32,20 mil. €

foto: Branislav MIKULEC,

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie