Vinársky komplex ELESKO, Modra
01 02 03
04 05 06

novostavba
KÚ Modra, okres Pezinok

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Emil Makara, Ing. arch. Metodiy Monev, Ing. arch. Ján Obušek, Ing. arch. Miloš Djuračka, Ing. arch. Martin Boška
Hlavní projektanti: Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Emil Makara.
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.
Stavebník: ELESKO, a. s.
Stavebné náklady s DPH: 20,00 mil. €

foto: Juraj BARTOŠ, Pavol WEBER + archív cakmak

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie