Polyfunkčný komplex RAČANY BIANCO, Bratislava
01 02 03
04 05 06

novostavba
Bratislava, Ul. Pri vinohradoch 269

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Andrej Alexy, Ing. arch. Andrea Klimková
Hlavný projektant: ALEXY&ALEXY, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: REDING, a. s.
Stavebník: INTERCOM Development, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 31,80 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 24,38 mil. €

foto: Pavol SAFKO

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie