RELAXAČNO-ŠPORTOVÝ AREÁL, Kalná nad Hronom
01 02 03
04 05 06

novostavba
Kalná nad Hronom

Autori architektonického riešenia: Ing. Sylvia Csandalová, Doc. Ing. Michal Bartko, PhD., Ing. arch. Ladislav Vikartovský
Hlavní projektanti: Ing. Sylvia Csandalová, Doc. Ing. Michal Bartko, PhD.
Hlavný zhotoviteľ: INTERGEO, a. s.
Stavebník: obec Kalná nad Hronom
Investičné náklady s DPH: 1,28 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 646 tis. €
Pláž okolo prevádzkovej budovy vybavená umelou trávou 1.264,8 m2

foto: Miloš HLINKA

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie