D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900 / Mestská estakáda, Považská Bystrica
01 02 03
04 06 05

novostavba
Považská Bystrica

Autor architektonického riešenia mestskej estakády: Ing. Miroslav Maťaščík
Hlavný projektant diaľnice: Dopravoprojekt, a. s.
Projektant mestskej estakády: Združenie ALFA 04 – SHP
- ALFA 04, a. s. – vedúci člen združenia, - SHP, s. r. o. – člen zduženia
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Sverepec – Vrtižer
- DOPRASTAV, a. s. – vedúci člen združenia, - SKANSKA, a. s. - člen zduženia
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Stavebné náklady s DPH: 175,48 mil. €

foto: Archiv Alfa 04, Dopravoprojekt

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie