Súťažné návrhy 2011

01

01

01/2011 Polyfunkčný apartmánový dom ENZO, Piešťany

02/2011 Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

01

01

03/2011 Rekonštrukcia areálu laboratórií BVS, Bratislava

04/2011 Obytný súbor SENEC GARDENS, Senec juh

01

01

05/2011 Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, Bratislava

06/2011 CHEMKOSTAV ARÉNA, Michalovce

01

01

07/2011 Multifunkčný komplex RIVER PARK, Bratislava

08/2011 Dom, ktorý dáva energiu pre život, energeticky sebestačný, trvalo udržateľný, murovaný rodinný dom, postavený zo stavebného systému MGU, Piešťany

01

01

09/2011 BRATISLAVA – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

10/2011 Výučbové pavilónové priestory Žilinskej univerzity v Žiline

01

01

11/2011 Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, II. etapa, novostavba

12/2011 TERMINÁL – Letisko M. R. Štefánika Bratislava - Airport Bratislava, a. s. (BTS)

01

01

13/2011 Bazén K1 – MUDr. Antonína Čapka, Trenčianske Teplice

14/2011 Rýchlostná komunikácia R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa

01

01

15/2011 Plaváreň ŠTIAVNIČKY - krytá plaváreň Banská Bystrica

16/2011 VIKTÓRIA, polyfunkčný dom, Bratislava

01

01

17/2011 Osem rodinných domov v radovej zástavbe, Dunajská Streda

18/2011 SIGNUM M & S, Trnava

01

01

19/2011 Hotel ZOCHOVA CHATA****, Modra

20/2011 Bytový komplex HLBOKÁ, Bratislava

01

01

21/2011 RODINNÝ DOM, Záhorská Bystrica

22/2011 PHOENIX ZEPPELIN Banská Bystrica

01

01

23/2011 AUPARK PIEŠŤANY

24/2011 Hotel MERCURE, Bratislava

01

01

25/2011 Polyfunkčný objekt CENTROOM, Piešťany

26/2011 Nízkoenergetický bytový komplex KOLIBA MINERGO, Bratislava

01

01

27/2011 Bytový dom DÚBRAVIA, Bratislava

28/2011 Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica KOCH, Bratislava

01

01

29/2011 Polyfunkčný objekt RETRO, Bratislava

30/2011 Rezidencia CASSOVAR, Košice

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie