Vytlačiť
01 02
03 04
05 06
novostavba 
Košice, Staré Mesto, Žriedlová ul. 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Miroslav Marynčák, Ing. arch. Michal Žoffčák, Ing. arch. Marián Kuruc 
Projektant architektonickej časti: PeeMDe Global a. s. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: Ing. Katarína Tkáčová, Ing. Ladislav Balla 
Hlavný zhotoviteľ: CHEMKOSTAV, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ondrej Kromka 
Stavebník: Rezidencia Cassovar a. s. 
Dozorná činnosť: PeeMDe Global a. s. 
Investičné náklady s DPH: 18,90 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa 
Lehota výstavby: 11/2007 – 10/2009

Foto: prof. Ing. Mgr. Ľubomír Stacho, Ing. arch. Michal Žoffčák