29/2011 Polyfunkčný objekt RETRO, Bratislava
01 02
03 04
05 06
novostavba 
Bratislava, M. č. Ružinov, Nevädzova ul. 6 

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. René Baranyai - spolupráca: Ing. arch. Peter Novotný, Ing. arch. Miroslav Prokopič 
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. René Baranyai 
Projektanti rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: Ing. Ivan Bučko - ORPIS, Ing. Marián Krajči 
Hlavný zhotoviteľ: Matep, spol. s r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miloš Raučina Stavebník: Centaurea, a. s. 
Dozorná činnosť: Ing. Miloš Raučina Ing. Juraj Görög 
Celkové investičné náklady s DPH: 65,0 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 55,0 mil. € 
Lehota výstavby: 06/2007 - 05/2011

Foto: Paťo Safko

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie