28/2011 Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica KOCH, Bratislava
01
02
03

04

05 06
rekonštrukcia  a obnova národnej kultúrnej pamiatky
Bratislava, Staré Mesto, Partizánska 27 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Viktor Šišolák, Ing. arch. Dušan Dinaj 
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Viktor Šišolák, Ing. arch. Dušan Dinaj, Ing. arch. Barbora Bojňanská 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebné konštrukcie, koordinácia profesií: Ing. Vojtech Bagi 
Hlavný zhotoviteľ: ULYSSES, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Čupka 
Stavebník: R2, s. r. o. 
Dozorná činnosť: Ing. Štefan Boledovič 
Investičné náklady s DPH: 11,26 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 7,81 mil. € 
Lehota výstavby: 10/2008 – 05/2011

Foto: Jakub Hauskrecht

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie