27/2011 Bytový dom DÚBRAVIA, Bratislava
01 02  
03 04  
05 06  
novostavba 
Bratislava,  M. č. Dúbravka, Trhová ulica č. 54 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Jozef Ondriaš, Ing. arch. Ondrej Ondriaš, Ing. arch. Ľubomír Novák 
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Jozef Ondriaš, A3A architekti 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: ALBACO s. r. o. 
Hlavní zhotovitelia: SIBAMAC, a. s. (do 04/2010),   Bytový dom Dúbravka s. r. o. (od 04/2010) 
Hlavný stavbyvedúci: Ján Filina 
Stavebník: Bytový dom Dúbravka s. r. o. 
Dozorná činnosť: Ing. Tomáš Frkala, Ing. Emília Miklošíková 
Investičné náklady s DPH: 7,63 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 6,41 mil. € 
Lehota výstavby: 10/2008 – 12/2010

Foto: Roman Grünner, Dano Veselský

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie