26/2011 Nízkoenergetický bytový komplex KOLIBA MINERGO, Bratislava
01 02  
03 04  
05 06  
novostavba 
Bratislava, Koliba, ulica Na varte 2 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabalová 
Projektant architektonickej časti: Hantabal architekti, s. r. o. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – kúrenie a chladenie: Ing. Mikuláš Paško 
Hlavný zhotoviteľ: HANT BA, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Branislav Rusnák 
Stavebník: ICT ISTROCONTI, a. s. 
Dozorná činnosť: Ing. Marián Horka 
Investičné náklady s DPH: 10,4 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 6,4 mil. € 
Lehota výstavby: 10/2009 – 05/2011

Foto: Juraj Hantabal

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie