25/2011 Polyfunkčný objekt CENTROOM, Piešťany
01 02
03 04
05 06
novostavba 
Piešťany, Nitrianska ul. 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Igor Mazúch 
Projektant architektonickej časti: AKJ s. r. o. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Ján Tomčáni 
Hlavný zhotoviteľ: BK Construction s. r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ivan Kudela 
Stavebník: Centroom spol. s r. o. 
Dozorná činnosť: Uniinvest, spol. s r. o. 
Investičné náklady s DPH: 3,5 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 2,7 mil. € 
Lehota výstavby: 04/2009 – 08/2010

Foto: prof. Ing. Mgr. Ľubomír Stacho

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie