24/2011 Hotel MERCURE****, Bratislava
01 02
03 04
05 06
  rekonštrukcia, Bratislava, Žabotova ul.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Igor Mazúch 
Projektant architektonickej časti: AKJ s. r. o. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing Oldřich Skyba 
Hlavný zhotoviteľ: EXPRO INVEST, s. r. o. 
Hlavní stavbyvedúci: Ing. Sofiane Belmechri, Ing. Bruno van Begin 
Stavebník: EXPRO INVEST, s. r. o. 
Dozorná činnosť: EXPRO INVEST, s. r. o.  
Investičné náklady s DPH: 17,1 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 16,8 mil. € 
Lehota výstavby: 08/2008 – 09/2010

Foto: prof. Ing. Mgr. Ľubomír Stacho

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie