23/2011 AUPARK PIEŠŤANY
01 02
03 04
05 06
novostavba 
Piešťany, Nitrianska 18 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Jančina , Ing. arch. Igor Mazúch 
Projektanti architektonickej časti: CEPM - Central European Project Management, spol. s r.o., Ing. arch. Juraj Jančina, AK Jančina - fasáda 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti - statika stavby: VHS – SK – PROJEKT, s. r. o. 
Hlavný zhotoviteľ: HB Reavis Management, spol. s r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Rastislav Mičák 
Stavebník: HB Reavis Slovakia, a. s. 
Dozorná činnosť: Uniinvest, spol. s r. o. 
Investičné náklady s DPH: 34,5 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 30,0 mil. € 
Lehota výstavby: 05/2008 – 04/2010

Foto: Milan Jursa

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie