22/2011 PHOENIX ZEPPELIN Banská Bystrica
01 02
03 04
05 06
  novostavba, Banská Bystrica 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Branislav Hovorka, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Martin Paulíny 
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Branislav Hovorka, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Martin Paulíny 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Pavol Hubinský 
Hlavný zhotoviteľ: DOPRASTAV, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Mikuš 
Stavebník: PHOENIX ZEPPELIN spol. s r. o. 
Dozorná činnosť: Ing. Jozef Elias 
Investičné náklady s DPH: 6,0 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 5,0 mil. € 
Lehota výstavby: 10/2009 – 11/2010

Foto: Ing. arch. Branislav Hovorka

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie