21/2011 RODINNÝ DOM, Záhorská Bystrica
01 02  
03 04  
05 06  
  novostavba,  Záhorská Bystrica 
 

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ľubomír Závodný 
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Ľubomír Závodný 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti - stavebno-technické riešenie: Ing. Ľubomír Žemľa 
Hlavný zhotoviteľ: BAUPAK, s. r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Milan Plevák, PhD.

Stavebník: Ing. Marián Plančák 
Dozorná činnosť: Ing. Pavol Kačmár 
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa 
Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa 
Lehota výstavby: 10/2008 – 01/2011

Foto: Pavel Meluš

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie