20/2011 Bytový komplex HLBOKÁ, Bratislava
01 02  
03 04  
05 06  
rekonštrukcia a nadstavba národnej kultúrnej pamiatky, novostavba podzemných garáží a administratívnej budovy 
Bratislava, Hlboká ul. 7 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ľuboš Ďurček, Ing. arch. Michaela Hantabalová 
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Ľuboš Ďurček Ing. arch. Michaela Hantabalová 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Ján Adamus 
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Baksa Stavebník: Hlboká 7, s. r. o. 
Dozorná činnosť: Gleeds ČR, s. r. o., o. z. Gleeds Slovensko, Mading s. r. o. 
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa 
Stavebné náklady s DPH: 14,0 mil. € 
Lehota výstavby: 08/2008 – 10/2010

Foto: Ing. arch. Juraj Hantabal

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie