Vytlačiť
01 02
03 04
05 06
        dostavba areálu spoločnosti Víno Mrva & Stanko a. s.,  III. etapa,  novostavba 
Trnava, Orešianska cesta 7/A 

Autori architektonického riešenia: Mgr. art. Štefan Kollár, Ing. Radovan Rusnák 
Projektant architektonickej časti: Ing. Radovan Rusnák 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Jozef Augustín 
Hlavný zhotoviteľ: ViOn, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jaroslav Bielak 
Stavebník: Víno Mrva & Stanko a. s. 
Dozorná činnosť: Ing. Jaroslav Bielak 
Investičné náklady s DPH: 4,7 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 4,0 mil. € 
Lehota výstavby: 03/2009 – 09/2010

Foto: Andrea Kornošová