Vytlačiť
01 02
03 04
05 06
novostavba 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marián Ravasz 
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Marián Ravasz 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Oto Csiba 
Hlavný zhotoviteľ: STAVOINVESTA DS spol. s r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Anna Juhos
Stavebník: neuvádza sa 
Dozorná činnosť: Valéria Blaszek 
Investičné náklady s DPH: 1,12 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 0,900 mil. € 
Lehota výstavby: 06/2008 – 06/2010

Foto: Ing. Juhós Anna