16/2011 VIKTÓRIA, polyfunkčný dom, Bratislava
01 02
03 04
05 06
  novostavba,  Bratislava,  Košická 49 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, Ing. arch. Marek Kolčák, Ing. arch. Petra Rajchlová 
Projektant architektonickej časti: GRIDO SK, s. r. o. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Miloslav Smutek 
Hlavný zhotoviteľ: DOPRASTAV, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ladislav Danielovits 
Stavebník: DOAS, a. s. 
Dozorná činnosť: Ing. Stanislav Andris 
Investičné náklady s DPH: 36,0 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 32,4 mil. € 
Lehota výstavby: 05/2008 – 09/2010

Foto: Paťo Safko

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie