15/2011 Plaváreň ŠTIAVNIČKY, Banská Bystrica
01 02
03 04
05 06
    krytá plaváreň, rekonštrukcia, Banská Bystrica 

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Barič 
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Ján Barič 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Vladimír Mlynek 
Hlavný zhotoviteľ: RANDA + R s. r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Marian Ďuriančík 
Stavebník: BPM s. r. o. 
Dozorná činnosť: Ing. Juraj Babjak, Jozef Uhrík 
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa 
Stavebné náklady s DPH: 9,5 mil. € 
Lehota výstavby: 05/2009 – 10/2010

Foto: Ing. arch. Ján Barič

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie