14/2011 Rýchlostná komunikácia R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa, Žiar nad Hronom
01 02
03 04
05 06

novostavba,  Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj

Projektant architektonickej časti: DOPRAVOPROJEKT, a. s. 
Projektant odborných častí: DOPRAVOPROJEKT, a. s. 
- líniová časť cesta R1: Ing. Miroslav Novodomec 
- dominantná stavba most nad potokom Lutila a riekou Hron: Ing. Jaroslav Guoth 
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Žarnovica II
Členovia: Doprastav, a. s. – líder združenia, Inžinierske stavby, a. s., Strabag s. r. o., Eurovia CS a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ján Karásek Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dozorná činnosť: Inžinierske združenie AMBERG & SGS, v zastúpení AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s. r. o. 
Investičné náklady s DPH: 130,2 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 123,3 mil. € 
Lehota výstavby: 11/2008 – 06/2011

Foto: Peter Brenkus

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie