13/2011 Bazén K1 – MUDr. Antonína Čapka, Trenčianske Teplice
01 02
03 04
05 06

rekonštrukcia a dostavba národnej kultúrnej pamiatky

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Rastislav Lesay, Mgr. arch. Jaroslav Pavle (interiér)
Projektant architektonickej časti: Lesay Rastislav, Ing. arch. s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti - hospodárstvo termálnej vody: Ing. Miroslav Hronček
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Peter Jurga
Stavebník: Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.
Dozorná činnosť: Dušan Remenec – STADOZ
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: 3,45 mil. €
Lehota výstavby: 01/2010 – 08/2010

Foto: Juraj Bartoš

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie