12/2011 TERMINÁL – Letisko M. R. Štefánika Bratislava - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
01 02
03 04
05 06

novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Peter Čiviš, Ing. Roman Franěk, Ing. arch. Ľubomír Kosák, Ing. arch. Jiří Novák, Ing. Tomáš Pelant, Ing. Ján Socha, Ing. arch. Oleg Haman (spolupráca) 
Projektant architektonickej časti: AGA – Letiště, s. r. o. (CZ) 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti -stavebné, prevádzkovo-dispozičné riešenie, koordinácia profesií: AGA – Letiště, s. r. o. (CZ)  
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Vladimír Benuš 
Stavebník: Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. 
Dozorná činnosť: H- Consulting s. r. o. 
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa 
Stavebné náklady s DPH: 95,47 mil. € 
Lehota výstavby: 12/2008 – 06/2010

Foto: Letisko M. R. Štefánika – Aiport Bratislava, a.s., Juraj Bartoš

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie