10/2011 Výučbové pavilónové priestory Žilinskej univerzity v Žiline
01 02
03 04
05 06

novostavba,  Žilina, Veľký diel - Vlčince

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Lučan, Ing. arch. Ľubomír Noris (†) 
Projektant architektonickej časti: VPÚ DECO Bratislava, a. s. 
Projektanti rozhodujúcej odbornej časti - stavebná časť: František Bojanovský, Rudolf Borš, Ferdinand Ralbovský 
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV - SK, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Šimún 
Stavebník: Žilinská univerzita v Žiline 
Dozorná činnosť: Ing. Zdeněk Matoušek, Ing. Slavomil Karch 
Investičné náklady s DPH: 17,32 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 17,12 mil. € 
Lehota výstavby: 09/2007 – 07/2009

Foto: Jozef Mravec, Mgr. Rastislav Paďha

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie